Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten die worden verkocht op fshappiness.nl. Door de betaling te voldoen geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FSHappiness erkend.

Verzendkosten
De verzendkosten variëren tussen de €3,95 voor brievenbuspakket en €6,50 voor pakketpost. Boven de €85 wordt je bestelling in Nederland gratis verzonden.

Betaling
In de webshop kan er betaald worden door IDEAL.

Prijzen
Alle prijzen op de site zijn zonder BTW en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

Levering
Levering vindt plaats nadat de betaling is voldaan. Eens per week worden de bestellingen verzonden op zaterdag, tenzij anders aangegeven bij het product. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De producten worden als brievenbuspakje of pakket verzonden en niet op naam aangeboden, tenzij hier schriftelijk speciaal om is gevraagd.

Zichttermijn & Retourneren
Er is een zichttermijn van 14 dagen. Mocht je een handgemaakt kledingstuk willen retourneren dan moet de klant binnen 14 dagen na aankoopdatum contact opnemen via info@fshappiness.nl. De retourkosten zijn voor de klant. Tevens dient het product ongebruikt, ongewassen en in originele staat retour gestuurd te worden. Dit geldt alleen voor de handgemaakte kleding en de invulboeken. De echo schilderijen kunnen niet geretourneerd worden, aangezien dit product speciaal voor jou gemaakt wordt.

Contact
FSHappiness | info@fshappinss.nl
Frisolaan 3, 4101 JZ Culemborg
Kvk: 74971255
BTW: NL206850438B02

Garantie
FSHappiness garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. FSHappiness is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lindi Melse, deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden en 7 jaar bewaard worden conform de regels van de belastingdienst Nederland. Voor meer informatie zie de privacyverklaring.

Aanbiedingen
Mondelinge toezeggingen verbinden FSHappiness slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van FSHappiness gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Aanbiedingen van Lindi Melse kunnen niet na plaatsen van bestelling en/of ontvangst van product nog worden toegepast.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen FSHappiness en een klant komt tot stand nadat de factuur is opgemaakt en betaald. Lindi Melse behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen; foto’s, graphic’s, tekeningen etc. zijn van FSHappiness.

Overmacht
FSHappiness is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, de elektriciteit, in e-mail verkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
FSHappiness behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lindi Melse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien FSHappiness bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.